Impulsat per AOC

Ajuntament Totes les administracions
Portada > Informació addicional RGPDUE

Informació addicional RGPDUE

Protecció de dades personals
(Informació addicional)Textos Legals Versió 1 01-2019


2.0    Informació addicional (general)
PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS (Informació addicional)
Responsable del tractament Identificació i contacte del Responsable de Tractament. AJUNTAMENT DE VILAVERD
Plaça Bàscula, S/N - 43490 VILAVERD
P4317400B
977 87 63 37
Contacte del DPD
dpd@vilaverd.cat
Finalitats del tractament
Descripció del tractament
Les finalitats que resten identificades en les clàusules de consentiment a peu de cada formulari. Essent específiques per la finalitat que es detalla o procediment administratiu i per la seva integració al sistemes d’informació municipal.
Termini de conservació
La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i a conservar-les per a tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, tret que s’exerceixi oposició i/o supressió.
Així mateix dependrà del que especifiqui en cada tractament de dades personals, i de l’establert en la normativa d’arxius i documentació.
 Destinataris Destinatari de la cessió
Es preveu com a destinataris de les cessions a altres Ajuntaments, a la Generalitat de Catalunya, a Zer Poblet, al Consell Comarcal de la Conca i a organismes per previsió legal o pel previ consentiment de la persona interessada.
Finalitat de la cessió
Es preveuen cessions de dades en motiu de la previsió legal.
Legitimació de la cessió
De conformitat a la base jurídica del tractament, en els casos d’obligació legal, interès públic o interès legítim i del consentiment de l’interessat o el seu representant legal.
Moviments internacionals de dades
No es produeixen.
Transferència internacional
No es produeixen.
Encarregats de tractament
Les dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament de les dades, en qualitat d’Encarregat de Tractament.
Drets de les persones interessades
Quins drets te?
Qualsevol persona té dret a obtindré la confirmació sobre el tractament de les seves dades.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o en el seu cas a sol·licitar la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinats casos, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l'exercici o defensa de reclamacions.
En determinats casos i per motius particulars, podrà oposar-se al fet que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, tret que motius legítims imperiosos o l'exercici o defensa de possibles reclamacions.
Com pot exercitar-los?
Per exercitar els drets haurà de presentar un escrit en l'adreça a dalt assenyalada o enviar un E-mail a dpd@vilaverd.cat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà d'acompanyar-se de la fotocòpia del DNI o document identificat equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d'aportar també un document que acrediti la representació i document identificat del mateix.
Si vol disposar d'un model per a això podrà:
Utilitzar un model oficial de l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/
Possibilitat de reclamar davant de la l'APDCAT
Així mateix li informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets o la forma d'exercir-los podrà presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control. Si vol conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-ho pot dirigir-se a l’APDCAT: http://www.apdcat.cat/ Tel. 93 552 78 00 C/ Rosselló, 214, Esc. A 1r 1a, 08008 Barcelona


3.1.    Formulari 1 - CONTACTE
Responsable AJUNTAMENT DE VILAVERD
Finalitat Recollida de les dades per atendre les seves consultes i l’enviament d’informació periòdica dels nostres serveis per mitjans electrònics sempre que ens autoritzi al seu tractament.
Legitimació Consentiment de l’interessat.
Destinataris No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.
Drets Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets que s’identifiquen en la +info addicional RGPDUE
Informació addicional Pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: vilaverd.altanet.org